Glòria Auleda

Sèrie 1 - Cons

Durant un període de temps la forma cònica va ser protagonista, com a símbol de progrés, o de finitud, també de filtre.

Recipient de foc per atmòsferes líquides, 1990 Refractari, òxids, esmalt de cendres, acer, 1200ºC. 150 x 70 x 70 cm
Construcció, 1990 Gres, òxids i esmalt 1185ºC. 30 x 20 x 15 cm
Ampit per porta i persiana per una casa al barri de Gràcia (BCN), 1994 Gres, òxids i esmalt 1200ºC, cocció amb forn de llenya. 30 x 80 x 80 cm
Recipient de foc per atmòsferes líquides, 1990
Construcció, 1990
Ampit per porta i persiana per una casa al barri de Gràcia (BCN), 1994