Notes de Premsa

Terrart 2014

TERRART,  núm. 44, 1r semestre de 2014. Associació de Ceramistes de Catalunya. Pàg. 22-25