Glòria Auleda

Política de privacitat

GLÒRIA AULEDA LLAVINA,  d’ara endavant RESPONSABLE, és el responsable deL tractament de les dades personals de l’Usuari a a al web de Glòria Auleda i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament ( UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament :

 

Finalitat del tractament:

 

Mantenir una relació comercial amb l’Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials, sempre que hagi estat autoritzades prèviament. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i relacionades sobre els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.

 

  • Realitzar estudis estadístics: tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
  • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades:

 

Es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap de l’tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la destrucció total de les mateixes.

 

Comunicació de les dades:

No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

 

Drets que assisteixen a l’Usuari:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició a l’el seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

  • GLÒRIA AULEDA LLAVINA
  • Adreça postal: Av. Verge del Puig, 9 – 08470 Sant Celoni (Barcelona)
  • Correu electrònic: g.auleda@gmail.com

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’USUARI

 

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessaris per atendre la seva petició, per part de prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a l’RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.
El RESPONSABLE informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

 

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 de l’ GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS

1. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES ALLOTJADES A LA PÀGINA OFICIAL DE GISELA BALAGUER, NADONS FISIOTERÀPIA, A LES XARXES SOCIALS.

De conformitat al deure d’informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) el Responsable desitja posar en coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal de aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, a la mateixa. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial d’ EL RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa.

2.DADES DE MENORS D’EDAT O INCAPAÇOS

L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, en la mateixa . Per la seva banda, si l’usuari és incapaç, EL RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida de titular de la pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial d’EL RESPONSABLE ,. EL RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas.

3. IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DE L’ARXIU.

L’usuari queda informat que EL RESPONSABLE, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen els dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial d’eL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l’entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial.

4. FINALITATS A QUÈ ES DESTINEN LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL, INFORMACIÓ I CONSENTIMENT.

Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari a EL RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d’un tractament de dades responsabilitat d’EL RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació d’EL RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb EL RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què l’usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per EL RESPONSABLE, per a la correcta prestació d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.
L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, pel que en cas que l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals.
A través d’aquesta pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d’informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma.
L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l’autorització de tercers.
EL RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l’usuari-qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les normes de la Plataforma.

5. IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS RESPECTE DELS QUALS EL RESPONSABLE, TINGUI PREVIST LA REALITZACIÓ DE CESSIONS O COMUNICACIONS DE DADES.

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de a la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.
EL RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu.

6. ALTRES TERCERS PRESTADORS DE SERVEIS.

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l’usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin híper-enllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables a qui a través d’hiper-enllaços EL RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial.

7. QUALITAT DE LES DADES. QUALITAT DE LES DADES.

EL RESPONSABLE, adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial d’EL RESPONSABLE, a la mateixa.

8. DRETS QUE ASSISTEIXEN A L’INTERESSAT

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament.
Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

9. ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS.

EL RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l’actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat.
L’usuari pot contactar amb EL RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents adreces i dades de contacte:
  • GLÒRIA AULEDA LLAVINA, www.ceramicajorga.gloriaauleda.com, amb DNI 35083095 E
  • g.auleda@gmail.com
Així mateix l’usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.F