Quines peces faig?

Els seus treballs sempre han estat fruit de l’observació i anàlisi del seu entorn. Sorgeixen com a metàfores, d’éssers que es mostren, conviuen, es relacionen i viuen entre nosaltres deixant veure el seu present i el seu passat, les seves penes i les seves alegries i esperances, les seves relacions difícils o amigables.

La seva obra és escultòrica i s’expressa sovint a través de formes figuratives amb nivells d’iconicitat baixos, buscant més l’essència que el que és superflu, fins a l’abstracció; formes, textures, cossos, línies… donen forma al missatge.

La seva obra es pot agrupar en 5 grans blocs que es van repetint i que sembla que no són del tot independents, en tots ells busquen un discurs semblant: els cons, vaixells, territoris, la meva pell i recipients.

Normalment treballa amb terres, preferentment xamotades d’alta temperatura, acabades amb pigments, engalbes o esmalts. El procediment sempre està al servei de la idea, de manera que els materials i les tècniques sovint es combinen, i apareixen materials diferents com el filferro, roba, fustes…