Modelat . Engalbes . Esmalts . Torn d'artesà . Projectes . Decoració de peces . Escultura

Cursos de Ceràmica / monogràfics

Cursos de setembre a juny

Al taller/escola de ceràmica JORCA tenim una experiència en el camp de l’educació des del 1978, a part de les classes anuals, al taller s’organitzen activitats per les escoles i també activitats de lleure en col·laboració amb ajuntaments. Sempre han estat activitats que intenten fomentar l’esperit creatiu i l’internés pel procediment ceràmic.

Un dels objectius principals és donar a conèixer la ceràmica, amb la seva història i particularitats i també com a procediment escultòric, pictòric o de creació d’objectes d’ús. De mica en mica intentant que l’obra sorgeixi d’un mateix, a conseqüència de la descoberta dels gustos, preferències i manera de ser del mateix alumne.
Pensem que aquest és el tret que ens diferencia d’altres escoles, el tracte molt individualitzat i familiar per arribar a una obra que serà conseqüència d’aquest pacient treball al voltant del mateix alumne.

L’escola obre a les tardes, dues tardes per a joves i adults, i dues per a nens i nenes.

Els joves i adults poden desenvolupar la seva obra a través de 4 cursos programats on s’aporten els continguts d’història, modelat, projectes, torn i esmalts o bé, després d’un període d’introducció a la ceràmica, en el cas que la desconeguin, van desenvolupant un treball totalment lliure amb el nostre assessorament. D’aquesta manera l’alumne es pot incorporar al grup en qualsevol moment.

Amb els més petits, els primers anys, entre els 6 i 8, es treballa a partir dels seus dibuixos; dels 8 als 13 s’incorporen 10 nivells programats on es van introduint noves tècniques de modelat i pictòriques, el torn, es comencen a descobrir els components dels engalbes i esmalts fent ja petites variacions i també s’introdueixen els diferents sistemes de representació a l’hora de fer els projectes. L’objectiu és que es vagin especialitzant en allò que més els agradi.

Al llarg dels anys hem pogut veure com d’aquí sortien artistes que viuen i treballen de la ceràmica, a d’altres se’ls ha despertat aquell pintor, escultor, dissenyador…i han continuat amb estudis artístics superiors i en aquests moments són grans professionals. Ja sigui el fet de gaudir del dia a dia o veure com es desperten aquestes inquietuds fa que aquesta professió sigui molt enriquidora.

ADULTS (de 18 a 90+ anys), JOVES ( de 14 a 18 anys) i NENS-ES (de 6 a 13 anys)

CURS 23-24

Horaris

Joves i adults (de 14 a 90+): dimarts i/o divendres

GRUP 1: de 15:30h a 17:30h

GRUP 2:  de 17:45  a 19:45h

Nens/es ( de 6 a 13 anys):  dimecres o dijous de 17:25h a 19:10h.

No hi haurà classes:

8 de setembre

12 i 13 d’octubre

1 i 13 de novembre

6 i 8 de desembre

Vacances de Nadal: del 25 al 5 de gener (inclosos)

Setmana Santa: del 25 de març a l’1 d’abril (inclosos)

Dijous 24 de juny

Del 31 de juliol al 2 de setembre

Exposició a Can Ramis : maig 2025

Tallers

Durant el mes de juliol en el taller es fan cursos intensius amb l’opció de fer-lo personalitzat o aprofundir en una temàtica que es proposa: neriage, disseny i realització de recipients per plantes, modelat i torn amb porcellanes de colors…

*Per més informació al final de la pàgina.

El taller per a les escoles

Al llarg del curs s’ofereix a les escoles a visitar el taller i fer un treball que es prepara conjuntament amb els mestres seguint el projecte curricular, d’aquesta manera es dóna a conèixer el taller i l’ofici de ceramista.

Els dilluns o dijous, d’octubre a abril (horari i treball a concretar)

-Dilluns entre les 8 h i les 12 h.

-Dijous: entre les 8 h i les 13h o a la tarda entre les 15 h. i 16.30 h

INFANTIL I PRIMÀRIA: per fer fang en grups de 15 alumnes (1,30 h)  i per pintar pot ser tota la classe (1,15 h. ) .

SECUNDÀRIA i BATXILLERAT: per fer fang en grups de 15 alumnes (1,45 h)  i per pintar pot ser tota la classe (1,15 h. ) .

*També es pot pensar en un treball que podem deixar fet i pintat el mateix dia (2 h.) .

ESTIU CREATIU JULIOL 2024

DE L’1 AL 26 DE JULIOL

CERÀMICA & INVESTIGUEM AMB RECURSOS NATURALS PROPERS

 

Casal de tarda per als més creatius (de 5 a 13 anys)

Edats: 5 – 13 anys

Calendari: de l’1 al 26 de juliol

Horari: Dilluns / dimecres / dijous  *Intensiu (de10 a 13 anys): de dilluns a divendres.

Alguns exemples de preus segons els dies que es ve al llarg del mes:

2 dies  42 € 12 dies 168 €
4 dies 76 € 14 dies 184 €
8 dies  125 € 16 dies 197€

Es poden triar les hores que es volen fer en una, dues, tres o quatre setmanes.

Es fomentarà tant el treball en equip com individual, així com els valors de respecte i diàleg. Els grups seran reduïts (5-8 alumnes)  i es garanteix un tracte individualitzat.

Joves i adults (de 14 a 90+ anys)

Es pot entrar en diferents modalitats:

A- Introducció a les tècniques bàsiques de la ceràmica: projectes, modelat, torn, decoració i esmalts.

B- Perfeccionament o especialització (si es tenen coneixements ceràmics)

C- “DO IT YOURSELF”: porta la teva idea i t’ajudarem a portar-la a terme, del disseny a l’obra acabada. Dins la modalitat d’obra pictòrica, escultòrica, objecte de decoració o objecte d’ús.

D- TORN introducció o perfeccionament. Torner terrissaire professional.

E- INVESTIGACIÓ: Ceràmica amb recursos naturals propers.

Els grups són reduïts (5-8 alumnes per grup) i es fomentarà la trobada d’un llenguatge propi i, per tant, l’acceptació de maneres de fer i resultats diferents.

 Edats: de 14 a 90+ anys

Horari: Dimarts i/o divendres  GRUP1 de 15:30 a 17:30  GRUP 2 de 17:45 a 19:45

Alguns exemples de preus segons les hores que es fan al llarg del mes:

44 € / 4 h 156€ / 20 h
66 € / 6 h 195 € / 28 h
104 € / 12 h 209 € / 32 h

INSCRIPCIONS Dies: a partir del 29 d’abril.

Lloc i horari d’atenció:
-Al taller de l’escola de ceràmica Jorca, de dimarts a divendres de 17 a 20,30
-Per correu electrònic.

Mòbil: 671 03 32 24
e-mail: g.auleda@gmail.com

OBSERVACIONS

– Es poden triar les hores que es volen fer en una, dues, tres o quatre setmanes, a la graella de preus en teniu alguns exemples.

– Tot el material està inclòs en el preu.

– Cal portar :

*bata o camiseta  amb el nom, que es pugui embrutar i deixar al taller.

*Una llibreta per fer projectes i anotacions, preferiblement amb fulls blancs Din A-5 (només joves i adults)

– 8% de descompte a partir del segon germà

– Places limitades (els grups són reduïts a 5-8 alumnes)

 

MÉS INFORMACIÓ

Taller/escola de ceràmica JORCA Av. Verge del Puig, 26   08470 Sant Celoni  (BCN)

g.auleda@gmail.com /

# 671 033 224